E-kursused ja e-õppe tegevused lasteaias

Lasteaiaõpetajatele sobilike e-kursuste kaardistus ning analüüs.

1. http://www.koolitus.ee/ecourses– IT koolituse korraldatavad e-kursused. Põhiliselt võib lasteaia õpetaja leida sobivaid kursuseid kontoritarkvara õppimiseks. Lisainfost leiab kursuste täpsema kirjelduse. Kahjuks ei ole välja toodud keskkonda, kus e-õpe toimub. On nimetatud sisu lühike kokkuvõte, kellele on koolitus suunatud, eelnevad oskused ning koolituse sisukord. Koolituse eesmärgid ning õpiväljundid leiab koolituse lisainfost. Koolituse juures on välja toodud koolituse läbimise aeg, õppe maht (ak tundides), koolitaja ning maksumus. Nagu juba eelnevalt ka kirjutasin, on osadel koolitustel ka soovitused eelnevate oskuste kohta.

2. http://ahsoo.ee/et/kursused/gmaili-koolitus– koolituse leiab eelpool olevalt lingilt. Koolitus on ülesehitatud videoõppele- peale koolituse eest tasumist saab video, mille järgi ise õppima asuda. Koolituse juures on välja toodud, mida video sisaldab. Selgituses on välja toodud koolitaja, kestvus ning lühikirjeldus, kellel koolitus on mõeldud. Eesmärke ning õpiväljundeid ei leia kahjuks.

3. http://koolitus.hitsa.ee/calendar– Lehelt leiab palju erinevaid koolitusi- nii e-õppena kui ka kombineeritult. Lisainfos on väga selgelt välja toodud koolituse läbimiseks vajalikud oskused, vahendid, õpiväljundid ning eesmärgid, kestvus ning hind. Osade koolituste juures on välja toodud, kus keskkonnas need toimuvad (moodle nt).

Kõige tihemini märkasin koolitusi kontoritarkvara õppimiseks. Samas leidub internetis ka võimalusi välismaiste ülikoolide e-õppes osaleda, lisainfot leiab siit. Ja ringi tuulates jäi silma ka palju majanduse ning ärivaldkonna e-õppena kursusi. Võib olla võiks leiduda rohkem koolitusi järgmistes valdkondades: ikt sidumine õppetööga, tehnika kasutamine eelkooliealiste lastega, meediaõpetus, erinevate veebipõhiste keskkondade võimaluste kasutamine õpetaja töö juures. Huvitavaid koolitusi jäi silma “Võrgustik võrgutab” märksõna alt. Repositooriumis oli väga ilusti välja toodud raskusaste, õppejõud ning märksõnad. Materjalidega saab ise lihtsalt tutvuda. Üldiselt oli koolitustel osalemise tingimused selgelt välja toodud.

E-kursus praktikalasteaias

Praktika lasteaed hakkab alates uuest aastast kasutama e-päevikut ühes veebipõhises keskkonnas. Seetõttu valiksin oma e-kursuse teemaks ka antud e-päeviku keskkonna tutvustuse. E-kursuse eesmärgiks oleks toetada rühmaõpetajat uue veebikeskkonnaga tutvumisel ning julgustada kasutama erinevaid tehnika poolt pakutavaid võimalusi ka õppetöös ning igapäevases suhtluses.

E-kursuse plaanin edastada õppevideona, mille loon ise ning selle pikkuseks oleks u 5-7 min. Sellele lisandub aga õpetaja individuaalne töö ning katsetamine u 20 ak tunni ulatuses. Ettekande teen ekraanisalvestusprogrammiga ning lisan sellele ka heli. Õppevideo laen üles internetikeskkonda (youtube/vimeo). Õppekeskkonnaks oleks Moodle, kuhu lisan peale õppevideo lingi ka teisi toetavaid materjale. Kursusel osalejal peaks olema internetiühendusega arvuti, kõlarid/kõrvaklapid, meiliaadress (moodlesse registreerimiseks).

Loon Moodlesse õpiobjekti, kuhu lisan lingina õppevideo ning muid toetavaid materjale (internetist vabalt kätte saadavad). Õppija registreerib end loengule. Tutvub iseseisvalt Moodle keskkonnaga ning õppevideoga. Seejärel õpetaja tutvub video alusel veebipõhise keskkonnaga individuaalselt. Probleemide korral saab foorumi või erasõnumite kaudu abi küsida. Eesmärkide saavutamisest kirjutavad õppijad iseseisvalt foorumisse postituse, kus peavad eneseanalüüsi põhjal tooma välja raskusi tekitanud momendid ning mis läks hästi. Üheks õpieesmärgiks on foorumis teiste postitustega tutvumine ning võimaluse korral ka kommenteerimine/üksteise abistamine. Kursuse lõppedes oskab õpetaja antud veebipõhist keskkonda kasutada iseseisvalt ning vajadusel ka teisi selle kasutamises aidata.

 

Advertisements

One thought on “E-kursused ja e-õppe tegevused lasteaias

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s