Sotsiaalmeedia kasutamise võimalused lasteaia õppeprotsessis

Sotsiaalmeedia on kogu maailmas laialt levinud ning tõenäoliselt tõuseb tema osatähtsus veelgi. Siiani on sotsiaalvõrgustikke ja meediat kasutanud pigem noored ja täiskasvanud, siis üha enam on näha, et nutiseadmeid ning sotsiaalvõrgustikke kasutavad üha nooremad lapsed. Dara Kerr on lasteaiaõpetaja, kes kirjutas The New York Times´is (http://www.cnet.com/news/twitter-gets-an-a-in-kindergarten-classroom/), et nemad teevad lastega postitusi Twitterisse. Ma usun, et see näide on pigem erandlik. Enamus õpetajaid, eriti just lasteaiaõpetajaid on pigem seisukohal, et lapsed on veel väikesed ning nendega ei saa taolisi vahendeid veel kasutada. Eriti põnev oli lugeda erinevatest võimalustest (http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Facebookguideforeducators.pdf), kuidas kasutada Facebooki koolilaste õpetamise juures. Lasteaeda seda üks üheselt üle kanda ei saa, kuna eelkooliealised lapsed on siiski iseseisvate postistuste tegemiseks veel liialt noored, kuid alati saab kaasata ka lapsevanemaid. Osaliselt on ka sotsiaalmeedia juba lasteaedadesse jõudnud, kuid pigem kasutavad seda siiski lapsevanemad ning õpetajad ilma lasteta. Enam saaks sotsiaalmeediat kasutada kiireks suhtlemiseks, igapäevategevuste jagamiseks ning võib olla ka näiteks lasteaia maine parandamiseks. Lisaks kodulehele saab ka sotsiaalmeedias end “reklaamida” ning tutvustada, võib olla isegi mõni loosimismäng teha, kus auhinnaks “Päevane külastus lasteaias”. Facebookis võib juba leida lasteaedade kinniseid gruppe, kus arutatakse rühmasiseselt probleeme ning jagatakse igapäevaseid tegevusi. Samas on ka lasteaedadel oma grupid, kus kõik lapsevanemad saavad kirjutada ning õpetajad ja juhtkond neile vastata, edastades kasvõi ürituste toimumise aegu või ühisürituste pilte. Ja miks mitte ka kasutada teisi sotsiaalvõrgustikke, mitte ainult Facebooki.

Õppimiseks ja õpetamiseks on eelkõige vaja suhtlemist. Läbi sotsiaalmeedia saavad õpetajad näiteks jagada lapsevanematele huvipakkuvat informatsiooni (mõnd video või artiklit). Õpetajad võiksid välja pakkuda ka “kodused ülesanded”, mida lapsed koos lapsevanemaga peavad tegema ning seejärel kasutades sotsiaalvõrgustikku oma tulemusi jagama. Lisaks saavad õpetajad omavahel jagada oma teadmisi ning seeläbi harida üksteist. Selliseid gruppe on Facebookis juba päris palju liikvel (nt “Lasteaednike ideed”).

Alati tuleb mõelda kõik iga külje alt läbi. Sotsiaalmeedia kasutamisel võib tekkida ka probleeme ning riske. Üheks nendest on see, et alati ei saa kõiki võrdsetena võtta, see tähendab et kõik ei pruugi olla Facebooki või mõne muu võrgustiku kasutajad ning kodudes ei pruugi olla sarnased võimalused. Kindlasti tuleb jälgida, et teatud info jagamine piirduks tuttavate inimestega. Suletud grupid on selleks väga head lahendused, kuid alati tuleks üle kontrollida sel juhul ka privaatsusseaded. Lastest pilte või muid materjale ei ole õigust õpetajal ilma lapsevanema nõusolekuta jagada. Võib olla tuleks mõelda ka lastele- alati ei tasu kõiki vanu meetodeid unustada, pigem kasutame nii vanu kui proovime ka uusi meetodeid koos, nii on põnev ja kindel.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s