Õpikeskkondade kaardistus

Oma haridustehnoloogi praktika raames kaardistasin lasteaias kasutatavaid õpikeskkondi. Info saamiseks kasutasin Google Drives Google Forms kaudu. Koostasin küsimustiku ning jagasin selle meili teel laiali. Küsitluse viisin läbi õpetajate ja lapsevanemate seas. Kõikidele lapsevanematele ma küsimustikku ei saatnud, vaid tegin juhusliku valiku. Küsitluse saatsin viiele lapsevanemale igast rühmast. Lapsevanematel palusin kirjutada veebipõhised keskkonnad, mida kasutavad seoses lasteaia või lapsega. Õpetajate käest küsisin õppemänge ja keskkondi, mida kasutavad oma töö juures- info kogumiseks, näitlikuks materjaliks ning enesetäiendamiseks. Info kogumist takistas asjaolu, et ei saanud kahjuks kõigi käest vastuseid tagasi, kuigi olin ka eelenevalt personaalselt õpetajate ja vanemate poole pöördunud. Selgitasin neile olukorda ning seejärel alles saatsin küsitluse laiali. 18st õpetajast 12 vastasid ning lapsevanemaid vastas keskmiselt 3 vanemat rühma kohta.

Esialgu kartsin, et pean hakkama kõiki intervjueerima, kuid õnneks avastasin sellised lihtsa viisi. Lasteaias kasutatakse samuti Google Formsi, et viia läbi majasiseseis küsitlusi. Sealt saingi idee, miks mitte ka ise seda kasutada. Eriti üllatav oli vastuste kogumine. Google Forms paneb vastused kohe eraldi faili ning neid on sealt väga mugav jälgida. Vastamine oli konfidentsiaalne, näha oli ainult vastust ning aega, millal oli vastatud.

Laste arvamust küsisin intervjueerides. Küsisin ainult aiarühmadest, kuna arvasin, et sõimeealised lapsed ei oska minu küsimustele vastata. Valisin juhuslikult igast rühmast 2 last ning uurisin, mida ta arvutis enamasti teeb ning missuguseid mänge mängib. Õnneks juhtusid mulle jutukad lapsed ning enamus lastel oli midagi jagada. Leidus ainult üks laps 12st, kes ei kasuta arvutit või arvutimänge. Esialgu kartsin, et võib olla ei mõista lapse seletust, kuid olles ise päris kursis erinevate keskkondadega, siis mõistsin laste selgituste peale, milliseid mänge mängivad/keskkondi kasutavad.

text2mindmap

Joonisel kirjutasin igat keskkonda vaid korra. Siin sooviks aga välja tuua, millised keskkonnad esinesid kõige sagedamini. Õpetajad kasutavad enim oma töös gmaili ning e-lasteaia keskkondi. Kuna praktikabaas alles valib endale e-lasteaia keskkonda, siis on kasutusel nii Google Drive enda väljatöötatud e-päeviku süsteem, eliis.ee ning eLasteaed.ee. Infot otsitakse põhiliselt google.ee kaudu- pilte, informatsiooni jne. Mõnel õpetajal olid välja kujunenud teatud leheküljed, kus veel ideid otsiti. Kuna igas rühmas on internetiga arvuti, on kahju tõdeda, et tegelikult ei kasuta õpetajad seda ressurssi täielikult ära. Pigem kasutatakse seda äärmisel vajadusel ning juhtkonna surve pärast. paljud tunnevad end ebakompetentsetena. Õppemänge lastega kasutavaid vaid üksikud õpetajad vahel harva. Põhiliseks probleemiks tuuakse ajanappus ning oskamatus antud õppetegevust planeerida.

Lapsevanemad kasutavad põhiliselt veebikeskkondi kiireks infovahetuseks lasteaiaga. Kõige tihemini kasutati gmaili. Vahel külastati ka facebookis lasteaia gruppi ning kodulehte. Üldiselt jäid lapsevanemate vastused pinnapealseks ning napisõnaliseks.

Lapsed olid väga õhinas, kui pöördusin nende poole oma küsimustega. Oli märgata, et enamus lapsed mängivad kodus veebipõhiseid mänge. Siiski oli hea kuulda, et üle poolte lastest mängivad pigem õppemänge, kui ajaveetmismänge. Mõnel oli paika pandud ka reeglid- pool tundi õppemänge ja 15 min muid mänge. Kahju oli kuulda seda, et enamus lapsi saadetakse arvutisse mängima üksinda. Mõni üksik laps mainis, et mängib koos suurema õe või vennaga või lapsevanemaga koos.

See ülesanne oli väga huvitav. Eriti põnev oli pärast tulemusi analüüsida ning näha, kui palju mida keegi kasutab.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s