Õppetegevus IKT-mänguga

Minu esimene katsetus ette valmistada õppetegevus, mis sisaldab IKT õppemängu.

Teema: HIIREKESE JUTUMÄNG

Vanus: 4- 5a

Eesmärgid:

Keel ja kõne: Laps kirjeldab täiskasvanu abiga pilte ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust.

Kunst: Laps voldib paberi neljaks. Suunamisel ja tähelepanu juhtimisel lisab valmivale tööle iseloomulikke detaile.

Matemaatika: Laps järjestab detailide alusel 4-5 pilti seeriaks. Laps loendab 5. piires ja tunneb arvude rida 5-ni.

Tunnetus- ja õpioskus: Laps oskab vaadelda ning märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid.

Mäng: Sõnalises õppemängus loob laps ise lühikesi jutukesi.

Sotsiaalsed oskused: Laps ootab oma korda järjekorras.

Ettevalmistus: Mänguloom (hiireke) otsida, Hedgehog Academy Story Free mäng alla laadida tahvlisse, tahvelarvuti aku täis laadida, pliiatsid, paberid lauale.

Õppevahendid: Mänguhiir, tahvelarvuti, internett, Mäng- Story Free (Hedgehog academy), A4 paberid, värvilised pliiatsid.

Tegevuse kirjeldus:

Lapsed kogunevad pingile istuma. Õpetaja näitab lastele mänguhiirt, kes on neile täna külla tulnud. Hiireke teretab igat last. Hiirekesel on kaasas ka üllatus- tahvelarvuti. Hiireke räägib, et tahvelarvutis on üks mäng, kus tuleb tema pildid panna õigesse järjekorda ning jutustada, mis piltidel toimub. Vastavalt lapse arengule saab valida raskusastet:

*Kerge- 4 pilti, pildil üks objekt

*Keskmine- 4 pilti, pildil rohkem tegevust, detaile

*Raske- 5-6 pilti, piltidel raskem märgata detaile.

Hiireke annab tahvelarvuti järjest igale lapsele. Laps loendab kokku piltide arvu. Piltidele vajutades saab piltide asukohta vahetada. Laps järjestab pildid õigesse järjekorda ning jutustab, mis pildiseerial toimub. Kui kõik lapsed on saanud vastata, paneb hiireke tahvelarvuti kõrvale ning teeb ettepaneku nüüd veel sarnaseid pilte juurde teha. Lapsed istuvad laudade äärde. Laualt saab iga laps endale paberi. Hiireke näitab lastele nipi, kuidas lihtsalt paber neljaks jagada (voltimine). Seejärel kujundab iga laps vastavalt oma soovile neli pilti järjekorras, et tekiks pildiseeria. Kui kõigil lastel on oma pildiseeria valmis, esitavad nad oma jutukesi Hiirekesele. Hiireke kiidab kõiki lapsi hea koostöö eest, lahkub ning võtab tahvelarvuti ka kaasa.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s