Õpileping

Esimeseks ülesandeks antud kursuse raames on õpileping, mis kajastab minu eelnevaid kogemusi ning ootusi ja eesmärke uue aine raames.

Ootused ja soovid: Antud aine raames tahaksin saada juurde oskusi ja enesekindlust IKT- põhiste õppemängude lõimimisel teistesse ainevaldkondadesse. Õppejõududelt ootaksin vastutulelikkust, kuna kaugõppel toimuvad osaliselt teised loengud samadel aegadel ning kohalkäimine on raskendatud. Lisaks mõistlikke hindamiskriteeriume, mis tähendaks seda, et kui kõik iseseisvad ning tunniülesanded on tehtud, siis hinde saamiseks ei peaks lisaülesandeid tegema. Kaastudengitelt ootaks koostöö tegemisel operatiivset infovahetust ning mõistvat suhtumist.

Kogemus arvutite ja tehnoloogiaga: Arvutimängudega olen kokku puutunud küll. Põhiliselt lihtsamate ajaveetmismängudega (Mängukoobas, Facebook). Õppemängudega tegime tutvust eelmisel aastal läbitud ainete raames (Nt Meie oma keskkond ning eelnevalt ka Frepy keskkond). Õppetöös pole siiani arvutipõhiseid õppemänge kasutanud, ainult oma lapsega koduses keskkonnas. Ise olen loonud Little Bird Tales ja Purpose Games keskkonnas kaks algelist õppemängu.

Eesmärgid: Minu eesmärgiks oleks osata ise luua põnevaid arvutimänge/nutiseadme rakendusi ning osata neid igapäevategevustes kasutada. Eelkõige tahaksin kogemust, kuidas lahendada olukord rühmas, kui mul on üks seade ja palju lapsi.

Strateegiad: Püüan osaleda nii paljudes loengutes, kui võimalik. Leian aega koduste iseseisvate tööde tegemisel süveneda ning proovida, katsetada ja uurida IKT põhiseid õppemänge. Paralleelselt aine läbimisega katsetan IKT põhiseid õppemänge oma rühma lastega.

Vahendid/ressursid: Oma teadmiste täiustamiseks osalen loengutes ning teen märkmeid õppejõudude juhiste kohta. Õppejõu poolt jagatud materjalid salvestan endale arvutisse/Google Drive, et saaksin neid hilisemate probleemide korral kasutada. Koduseid ülesandeid lahendan oma sülearvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis. Töö juures saan kasutada lauaarvutit, projektorit.

Hindamine: Oma eesmärkide täitmist hindan iseseisvate tööde tagasiside põhjal ning aine läbides heidan pilgu tagasi ning analüüsin, kas sain uusi teadmisi ning mil määral saan neid nüüd oma edaspidises töös kasutada. Kindlasti oleks üheks tõendiks see, kui olen saanud kogemuse rühmas tehtud tegevuse näol. Lisaks olen tutvunud uute mängukeskkondadega ning nutiseadmete rakendustega ning ise ka midagi uut selles valdkonnas loonud.

Seljatades raskusi, eesmärkide poole!

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s