Minu ideed joonistusprogrammide kasutamiseks lasteaia õppetöös

Ülesanne 3

Minu esimesi kokkupuuteid arvutiga oli joonistusprogramm Paint, mis tol ajal tundus hirmus keeruline ning arvasin, et lihtsam ikka paberi ja pliiatsiga oma asjad ära ajada. Tutvudes tänapäevaste joonistusprogrammidega hakkan vist oma arvamust muutma.

Lasteaia õppetöös ma isiklikult joonistusprogramme kasutanud veel pole. Põhiliselt jääb see vist selle taha, et kahekümne lapsega on ühe arvutiga keeruline midagi teha. Kuid usun, et hea tahtmise korral oleks see siiski võimalik.

Joonistusprogramme saaks kasutada erinevate kunstitööde kujundamisel. Laps saaks kasutada kõiki neid võtteid, mida üks hea programm pakub. Usun, et fantaasiatööd tuleksid eriti uhked ja värvilised. Kui teha tegevusi lõimides meediakasvatust saaks näiteks kujundada ka reklaame või muuta juba olemasolevaid pilte.

Tutvusin järgmiste joonistusporgrammidega: Artrage, TuxPaint ja Paint.net. Eelnevalt olen tööd teinud Painti ja Gimpiga.

Artrage- oli väga põnev. Lihtne installida, palju võimalusi.

artrage

Paint.net- pildi muutmiseks hea, joonistamiseks vähe võimalusi.

paint.net

TuxPaint- Suureks plussiks see, et eesti keelne. Lisaks väga põnevad võimalused- tempel, kassi kujutis, mis kujutab jooksmist või istumist. Maagia oli vahva- palju võimalusi- seebimullid, telliskivisein, valmis lilled jne. Kahjuks sain pilte vaadata seal programmis.

Lisaks otsisin internetist online- joonistustarkvara, mid ise rohkem eelistan. Leidsin lehekülje, millel olid paljud joonistustprogrammid koos, paljud neist internetipõhised. Üks näide http://pencilmadness.com/ lehelt:

pencilmadness-proovpencilmadness_image1

Ootused ja soovid, plussid ja miinused ning kogemused

Ülesanne 2

1. Ootused ja soovid ainele- Minu ootused ja soovid ainele Arvuti lasteaias ei ole väga suured. Aine algas juba uute kogemuste omandamisega, mis minu arvates ongi põhiline väljund igast õppeainest. Põhiliselt ootaksin õppejõu poolt uute keskkondade tutvustamist, eriti neid lehti, mis oleks otseselt lasteaias kasutatavad. Lisaks näpunäiteid reaalsest arvuti kasutamisest lasteaiatöös.  Õppejõu poolt ka veel selgust- mida, mis ajaks oleks vaja ära teha. Kuigi kontakttunde on vähe, siis teabevahetus peaks siiski toimima. Kaaslastelt sooviksin abivalmidust ning mõistmist- kui keegi hätta jääb, siis oleks hea, kui lisaks õppejõule leiduks veel persoone, kes on asjaga kursis ja sooviksid oma tarkust teistega jagada.

2. Arvuti kasutamise kogemused- Minu arvuti kogemused piirduvad tavakasutaja omadega. Igapäevaselt lasteaiaõpetajana kasutan Google´i otsingut leidmaks illustreerivaid pilte. Vahel ka Youtube´i videote näitamiseks. Eelmisel aastal osalesin Tiigrihüppe koolitusel “Õpetaja loob ja jagab”, mille käigus tegime kodulehte, koostasime lingikogu, tutvusime põgusalt õppemängude loomisega ja diplomite, e-raamatute tegemisega. Enda kodulehe muutsin e-portfoolioks, mille ka enda lasteaeda esitasin kui oma arengumapi. Kuigi eelmises postituses juba lisasin oma e-portfoolio aadressi, usun, et see oleks ka sobilik siia panna. Seal on siis näha minu tehtud e-raamatud, õppemängud ja lingikogud. Minu koduleht: http://kariniportfoolio.weebly.com/

3. Arvuti kasutamise plussid ja miinused töös lastega- Plussidest tooksin kõige pealt välja selle, et kui oma töös kasutada arvutit ja lasta lapsed ka julgelt sinna lähedale, siis lastel on koheselt olemas huvi kuulata, õppida ja vaadata, mis nüüd edasi saab. Õpetajana töötades ongi põhiliseks väljakutseks see, kuidas laste huvi ja tähelepanu kasutada õppimiseks. Mina enda rühma põhjal saan väita, et lapsed on siiani arusaamisel- arvuti on täiskasvanute asi ja neid sinna väga lähedale ei lasta. Iseenesest on see hea- kuid kui mina kasutan õppetegevuses arvutit, siis on nad väga huvitatud ja põnevil- see on nende jaoks midagi uut. Kindlasti üheks plussiks on materjalide kättesaadavus- ühelgi lasteaial pole sellist pedagoogilist kabinetti, kui internetist leida võiks. Ja kolmandaks plussiks nimetaksin kaasaegsust. Me elame sellisel ajajärgul ja me ei saa lapsi lõputult hoida eemal tehnikast. Pigem õpetada neid, et nad oleksid teadlikud kasutajad, kui et lapsed hakkavad ise uurima ja pusima, ilma et nad teaksid ühestki riskist. Miinustena nimetaksin kulukust, terviseriske ja ebakindlust. Et iga õpetaja saaks vabalt kasutada arvutit oma igapäevatöös, on vaja lasteaial muretseda suurel hulgal tehnikat, mis pole just väga odav. Lisaks veel internett ja lisatarvikud jne. Kui keegi tahaks midagi tehnika vastu öelda, siis usun, et kindlasti oleks üks argument raha. Kindlasti tehnika kasutamine toob endaga kaasa terviseriske- väsivad silmad, õige kehahoiak, ohud tehnikaga töötamisel. Lastega töötades tuleb kehtestada reeglid, mis kaitsevad last. Ja viimaseks mainisin ebakindlust- mõtlesin selle all siis seda, et tehnika võib alati alt vedada. Ja kindlasti tekitab see ka kasutajas (ehk õpetaja) ebakindlust, kui ta arvab, et peaks kõike kohe oskama, aga ta ei oska, Arvutiga juhtub midagi, aga ta ei oska midagi ette võtta- järgmine kord jätan parem kasutamata.Tõin selle siin miinuste koha peal välja, kuna uued suunad õpetamisel võivad vanematel õpetajatel tekitada suuri väljakutseid ja enesehinnangukriise.

 

Natuke minust…

(Ülesanne 1)

Minu nimi on Karin. Olen 26 aastane. Alustasin oma õpinguid aastal 2012 Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Alates 2011 aastast töötan ka Sipsiku lasteaias Maardus. Eelnevalt olen lõpetanud Tallinna Majanduskooli aastal 2008 ärikorralduse erialal.

Mina

Olen koostanud ka oma kodulehe/ e-portfoolio, mida võin siin jagada: kariniportfoolio.weebly.com/