Haridustehnoloogiliste ainete analüüs

Antud postituses toon välja kõikide haridustehnoloogiliste ainete analüüsi.

IKT põhised õppemängud

Oma õpilepingus olen seadnud endale eesmärgiks ära proovida IKT põhiste õppemängude kasutamine õppeprotsessis. See eesmärk sai ka teostatud. Lisaks leidsin veebipõhiseid õppemänge, mida saaks kasutada ning erinevate nutiseadmete rakendusi, mida edukalt õppetöös kasutada. Häid lahendusi, kuidas toime tulla paljude lastega ning ühe seadmega ma kahjuks ei leidnud. Tekkis küll mõte, et kui kasutada tahvelarvutit näiteks, siis teised lapsed saavad niikaua jälgida seda projektori abil seinalt. Edaspidi pean ka selle veel järele katsetama. Väga huvitav oli uurida kui palju kasutavad tegevõpetajad reaalselt ikt õppemänge oma töö juures. Väga hea kogemuse andis erinevate õppemängude otsimine nii internetist kui ka nutiseadmetest. Leidsin mitu head mängu, mida sain katsetada nii rühmalastega kui ka oma pojaga kodus. Üheks huvtavamaks loenguks oli Active Tabeliga töötamine, kuna polnud varem sellega kokku puutunud ning see andis hea kogemuse, kuidas üldse õppemänge ise luua. Kahju, et taolist lauda lasteaedades ei leidu.  Lisaks sain kokku koguda oma blogisse mitmeid häid linke, kust edaspidi on hea mänge leida. Palju mõtteid ja ideid sain edaspidiseks  QR koodidega tutvumisega. Aine üldiselt oli põnev ning arusaadav.

Veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Aine alguses lõin enda õpikeskkondade kaardistuseks skeemi. Hetkel ajanappuse tõttu lisan siia keskkonnad, mida saaksin nüüd aine lõppedes sinna juurde lisada. Kirjutan siia nimekirja kõikidest uutest keskkondadest, mille avastasin enda jaoks läbides kõiki haridustehnoloogilisi aineid.

Tööalaselt (ideed):

www.enchantedlearnings.com, www.learningapps.com, www.pinterest.comLemill, E-repositooriumKoolielu.ee

IKT põhiseid õppemänge leiab siit.

Pilditöötlus:

Dr PicPicadilo, http://www.picmonkey.com/, Pixlr, Pixenate,

Helid:

http://naturesoundsfor.me/metsasonginii

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos

Audacity

Freedsound (Youtube video MP3ks)

Skech- a song (Android, IPad)

GarageBand (Ipad)

Video:

Movie Maker

Screencast-o-matic (kuvaril toimuva filmimine)

VideoPad video editor

Sellist nimekirja on vaja vahel koostada, et kui tekib olukord ja kohe ei tule meelde, millist keskkonda võiks kasutada, siis leiab kuskilt abi. Selle nimekirja koostasin põhiliselt enda jaoks, et kõik lingid oleksid ühes kohas.

Multimeediumi ja animatsioonide loomine ning kasutamine lasteaia õppeprotsessis

Selle aine raames sain palju häid mõtteid ning uusi teadmisi, mida ka lastega õppetöös kasutada. Näiteks helide salvestamine/mahamängimine ning ka töötlemine (nt audacitys). Võimaluse korral sooviks ka nutiseadmega helisid ise luua (skech-a-song). Lisaks ainmatsiooni ning videode tegemine. Lastega salvestasin nii video kui proovisin ka piksillatsiooni. Laste ja ka minu lemmikuks osutus piksillatsiooni tegemine. See pakkus tegemise rõõmu ning ka tulemus tekitas lastes palju emotsioone. Kindlasti kavatsen seda ka edaspidi kasutada nii lastega õppetöös kui isiklikus elus. Ümarnukkudega animatsiooni tahaks ka lastega edaspidi proovida. Ka pilditöötlus oli väga huvitav ning vajalik. Tunnis õpitud plakati tegemine ning näpunäited, kuidas leida sobivaid pilte töötlemiseks olid äärmiselt vajalikud. Kuigi aine oli intensiivne, olin tulemustega väga rahul. Õppisin palju ning sain ka tulevikuks huvitavaid ideid.

Haridustehnoloogi praktika

Haridustehnoloogiliste pädevuste (ISTE) võrdlus enne ja nüüd.

I Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine- 1. ja 2. alapunkti juures on tase tõusnud mitme taseme võrra. Oskan paremini õppijaid toetada ning innovaatilisi õppeülesandeid läbiviia koostöös lastega ning kolleegidega. 3. ja 4. on samuti tõusnud ühe taseme võrra.

II Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine

Iga punkti juures on tase oluliselt tõusnud. Oskan paremini kavandada ning kohandada vajalikke materjale, julgen kasutada õppetöös erinevaid digivahendeid ning veebipõhiseid keskkondi. Hindamise juures ei ole muutust märgata, kuid usun, et koolieelses lasteasutuses on see veidi piiratud.

III Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana

Digitehnoloogia kasutamisel olid juba eelnevalt head näitajad. Olen teinud ning soovin ka tulevikus teha koostööd erinevate huvigruppidega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid ning veebipõhiseid keskkondi. Tegelen süstemaatiliselt oma digitaalsete materjalidega ning arhiveerin neid digitaalselt. Kasutan uurimistegevuses ning analüüsis digivahendeid ning vastavalt eneseanalüüsile tegelen enesetäiendamisega.

IV Digiühiskonnas kodanikuna käitumine

Õpetan digitaalset turvalisust, eetikat ning käitumisnorme. Püüan tagada võrdsete võimaluste tagamist ning sellele vastavalt planeerin oma tööd. Üritan organisatsioonis ka tagada inetrnetis viisakat käitumist ning vastutustundlikku materjalide kasutamist.

V Kutsealane areng ja eestvedamine

Kasutan õppematerjali veebipõhisest kogukonnast ning lähiajal üritan ka ise hakata materjale lisama. Osalen organisatsiooni tehnoloogia arendustöös ning vajadusel koolitan ka kolleege. Viin läbi kutsealast uuringut, kaardistades õpetajate seisukohti. Analüüsin organisatsiooni tehnoloogilist olukorda ning teen vastavasisulisi ettepanekuid juhtkonnale.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et läbides haridustehnoloogilised ained, on minu ISTE pädevused märgatavalt tõusnud ning edaspidi kavatsen end veel täiendada antud valdkonnas. Nende ainete jooksul olen õppinud palju uut ning saanud kogemuse, mida tähendab haridustehnoloogi töö lasteaias. Olen saanud juurde julgust ning innustust läbiviimaks lastega tegevusi, kus kaustan IKT vahendeid või õppemänge. Lisaks olen sanaud ka toetada ning julgustada kolleege. Praktika käigus kasutasin erinevaid vahendeid ning tunnen, et võiksin ka teistele seda võimalust tutvustada.

Õppekorralduse koha peal sooviksin lisada, et Multimeediumi nädal oli väga hästi organiseeritud. Iga päev erinev teema ning lõpptulemus oli seda väärt. Ainete raames olen tutvunud paljude keskkondadega ning iseseisvat õppimist on olnud palju. Koostöö on sujunud hästi. Ajaveebi haldamine on nüüd igatahes käpas. Üldiselt tagasi vaadates on positiivseid kogemusi olnud päris palju.

Heli loomine ja töötlemine

Multimeedia ja animatsiooni loomise juures tutvusime helide töötlemise ning loomisega.

Helide salvestamiseks kasutasime esialgselt tunni kõrvaklappide küljes olevaid mikrofone ning töötlesime saadud helisid Audacity programmiga. Kahjuks ei salvestanud ma neid katsetusi kuskile, peale klassis asuva arvuti.

Seejärel tegime tutvust erinevate rakendustega tahvelarvutites. Meie valisime IPadile sobiva GarageBandi ning lõime sellega heliklipi ühele videole. Neid kuuasime tunnis kohapeal.

Lisaks puutusin kokku helide salvestamise ning töötlemisega teiste ülesannete juures. Nimelt video töötluse juures lisasime videole heli taustaks. Seejärel animatsiooni tehes kasutasime erinevaid heliklippe (töötlemine Audacityga) ning salvestasime ühe heli, kasutades nutiseadmes olevat Voice Recorderit ning töötlesime Audacityga.

Tehtud töödega saab tutvuda sirvides teisi tehtud ülesandeid (animatsiooni loomine ja “Meie  video”).

Multimeediumi ja animatsioonide aines tehtud ülesanded

Aines “Multimeediumi ja animatsioonide loomine ning kasutamine lasteaia õppeprotsessis” loodud õppematerjalid lisan siia postitusse linkidena.

  • pildid ja piltide töötlemine: (esitlus)

Loodetavasti suutsin siia kõik vajaliku lisada!

Õpikeskkondade kaardistuse tagasiside lasteaiale.

Praktika käigus uurisin õpetajatelt, milliseid veebipõhiseid keskkondi nad töö tegemisel kasutavad ning üheks praktika ülesandeks oli ka anda õpetajatele tagasisidet. Minu suureks üllatuseks tulid õpetajad ise minu käest seda tagasisidet paluma enne, kui ma olin jõudnud seda organiseerima hakata. Minu õnneks oli kavas sel nädalal just üks infominut pedagoogidele ning ma palusin õppealajuhatajat, kas ma võiksin ka veidikeseks sõna võtta. Nii et oma tagasiside andsin lasteaias infominutil ettekandega.

Pooled vastustest olid õpetajatel korduvad ning need keskkonnad olid pea kõigile ka tuttavad (nt Gmail, Google drive, eLasteaed), kuna seda tuleb igapäevaselt oma töö juures kasutada. Lisaks tõin välja pedagoogide poolt vastatud erinevad internetileheküljed, kust ka teised õpetajad saaksid endale ideid leida. Kaardistuse põhjal nägin, milliseid keskkondi õpetajad kasutavad. Seejärel tõin omalt poolt välja mõned põnevad leiud, mida olin avastanud haridustehnoloogilisi aineid läbides. Üheks minu enda suureks avastuseks oli Koolielu.ee. Olin sellest küll varem kuulnud, kuid nüüd kasutan ise seda aktiivselt oma töö juures. Otsustasin ka õpetajatele seda keskkonda põgusalt tutvustada ning jagasin ka nendega 3- min õppevideot, kui kellelgi rohkem huvi. Lisaks tõin välja ka näiteks Pinteresti, mis minu suureks üllatuseks polnudki nii populaarne, kui võiks. Kuna lasteaed kasutab juba hoogsalt Gmaili, Google Drive ning Eliisi keskkonda, siis see ongi hea võimalus omavahel suhelda ning dokumente saata. Erilisi ettepanekuid süsteemide haldamiseks kahjuks teha ei osanud, kuna tundus, et neil süsteem juba väga hästi paigas.

Õpetajad olid väga huvitatud. Mina omalt poolt tutvustasin põgusalt, mida oma praktika käigus olen juurde õppinud (Movie Maker, Audacity, Picadilo) ning kui kellelgi on soovi täpsemalt teada, olen alati valmis aitama.

“Lapsed ja tehnoloogia” video tegemine

Olles kõik ilusti ettevalmistanud, hakkasimegi video tegemisega pihta.

Gruppide kaupa viisin lapsed eraldi vaiksemasse ruumi (eripedagoogi kabinetti). Seal selgitasin neile ülesannet ning näitasin vana helikassetti. Filmimisel kasutasin tahvelarvutit. Filmisin igat last eraldi, teistel palusin olla vaikselt ning oodata oma järjekorda. Iga laps sai vastata ning nii iga grupiga eraldi.

Oma videos soovisin kasutada ka osaliselt piksillatsiooni. Osaliselt oli see ülesanne seotud ka haridustehnoloogi praktika ülesandega “ikt vahendi kasutamine õppetegevuses”. Tutvusime fotoaparaadiga ning alustasime pildistamist. Piksillasioonina tegime video alguse, kus lapsed tulevad, ning lõpu, kus nad ära “kaovad”. Pildistamise käigus ei saanud lapsed veel väga aru, miks tuleb nii palju pilte teha ning miks ei võiks lihtsalt filmida. Planeerisin sellest rääkida siis, kui video valmis ning lapsed näevad, mis nendest piltidest kokku tuli. Pildistamise osa möödus rahulikult, kõik lapsed said proovida erinevaid osasid-pildistamist, poseerimist ning juhendamist. Kahjuks ei soovinud mõned lapsed vahepeal pildistama tulla, kuna põnev mäng oli pooleli. Sellest me suurt tüli ei tekitanud ning seetõttu on videos näha kohati, et on rohkem või vähem lapsi.

See hommikupoolik möödus väga ruttu ning põnevalt. Ja muud ei jäänudki üle, kui mina läksin koju monteerimist ning helindamist tegema.

“Lapsed ja tehnoloogia” video ettevalmistus

Oma haridusthenoloogi praktika käigus pean tegema lastega video, kus kasutan mõnd vana tehnika vahendit. Teen oma esimese postituse, milles kirjutan video tegemise ettevalmistustest.

Hakkasin oma video planeerima:

  • otsisin eseme/vahendi, millega videot teha
  • kontrollisin, kas mul on olemas vajalikud tehnikavahendid video salvestamiseks ning monteerimiseks
  • valisin välja sobiva päeva lasteaias, kui saan tegeleda filmimisega
  • mõtlesin välja storyboardi, kuidas video üles ehitan
  • küsisin lapsevanemate käest luba, kas võin filmida ning selgitasin, miks ja kuidas seda läbi viin
  • valmistasin ette tehnikavahendid- akud täis, statiiv, vajalik tarkvara
  • palusin abi oma praktika lähijuhendajalt, et too tesi lapsi nii kaua valvaks, kuni ühe grupiga käin filmimas
  • valmistasin ette eraldi ruumi, kuna rühmaruumis oli lärmakas ning polnud lootuski, et see vaiksemaks muutuks.

Niisiis, tundus, et kõik peaks olema nagu valmis ning võin oma filmi tegemisega pihta hakata!